Akademi

Geri Dön
Pdf İndir Doc İndir

İŞLETME PROJESİ

İşletme Projesi Nedir?

  • İşletme Projesi Apartman Bloğunun veya sitenin “Bütçesi”dir.
  • İşletme Projesi; Kat Malikleri Kurulu veya Yönetici tarafından hazırlanabilir.
  • İşletme Projesi; Apartmanın 1 yıllık tahmini Gelir-Giderlerini gösterir.

İşletme Projesindeki avans miktarı nasıl hazırlanır:

Projede kat maliklerine düşecek avans miktarların KMK nun 20. maddesindeki esaslara göre belirlenmesi zorunludur.

Buna göre;

  1. Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi giderleri için toplanacak avansa metrekaresi ne olursa olsun her daire eşit olarak,
  2. Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin (Temeller- Ana duvarlar- Tavan ve tabanlar- Bahçe- Giriş Kapıları- Antreler-Otopark-Dış Duvarlar- oyun bahçesi- Yüzme Havuzu- Spor odaları-Ara yollar- Kapıcı Dairesi- Depolar- Merdivenler- Asansörler- Sahanlıklar- Koridorlar- Kalorifer daireleri ve tesisleri- Kuyu ve Sarnıçlar-  çatılar- çatı altı boşlukları- Bacalar- Doğalgaz, elektrik, telefon, su tesisatlarıı- Su deposu- Kanalizasyon- çöp Kanalları-  Yağmur olukları, Yangın merdivenleri- çamaşırhane- kömürlük- Tv, telefon, radyo ortak şebeke ve Antenleri- Sıcak ve soğuk hava tesisleri)  gibi ortak kullanılan tesis ve alanlardır.

Bir yerin ortak yer olup olmadığına; öncelikle Apartman Yönetim Planına, sonra Kat Mülkiyeti Kanunu madde: 4'te yazılı yerlerden olup olmadığına bakılır. Bununla da tespit edilemezse, Anagayrimenkulün İmardan tasdikli projesine göre karar verilir ( Yargıtay 5.HD 1.7.1969 tarih ve E.3868 K.5395)

2. maddede sayılan ortak yerler için yapılacak masraflar; sigorta primleri, Yönetici aylığı ve ortak yerlerin işletme giderleri (mesela Yüzme Havuzunun giderleri veya asansörün giderleri gb)  İle diğer giderler için toplanacak avansın; her malikin arsa payı oranında toplanması zorunludur.