Akademi

Geri Dön

ORTAK ALAN SİGORTASI

Ortak Alan Sigortası Nedir?

Yasal tanımlamasına göre ortak alanlar, tüm kat maliklerinin kullanmak zorunda oldukları alanlardır. Bu ortak alanlar, binanın temellerinden itibaren, binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlar, kirişler, perde duvarlar ve duvarlara kadar binanın ana unsurlarıdır. Bunun yanında bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ortak duvarlar, avlular, tavan ve tabanlar, genel giriş kapıları, antreler, sahanlıklar, koridorlar, asansörler ve merdivenler de ortak alan tanımına girmektedir. Ayrıca kapıcı daireleri, genel tuvalet ve lavabolar ve ortak garajlar yine ortak alanlardır.

Görüldüğü gibi ortak alanlar, binada dairesi bulunan herkesin bir şekilde kullandığı alanlardır. Bu bakış açısı ile kalorifer daireleri, bulunuyorsa kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, varsa havuzlar, yangın emniyet merdivenleri ve sığınaklar hep ortak alanlardır.

Ortak kullanımda olan bu alanların ayrıca bir tapusu bulunmaz. Daire satın alındığında, ortak alanlar tapunun arsa payı içinde kabul edilir. Bütün ortak alanlara zaman zaman bakım ve onarım için gerekli harcamalar yapılır. Bu tür yapılacak harcamalar, kat mülkiyeti yasasında da belirtildiği şekilde, arsa payı oranında daire sahipleri tarafından karşılanır. Peki beklenmeyen bir durumda ortaya çıkan hasarların durumu ne olacak? Kat sahiplerinin ummadıkları bir anda karşılarına çıkacak büyük boyutlu harcamaları karşılamaya herkesin gücü yetecek mi?

Ortak alanlarda yangın çıkabilir, bu alanları su basabilir, çalışanların neden olduğu bir emniyeti suistimal yaşanabilir, terör, ayaklanma ve halk hareketleri gibi beklenmedik olaylar bir hasara neden olabilir, bu alanlarda çalışan görevliler çalışırken bir kaza geçirebilir. Diğer taraftan site yönetimi aynı zamanda bir işveren kabul edilir ve bu sıfatla başka sorumlulukları bulunmaktadır.

Bugün inşaat sektöründe görülen trend çok kompleks büyük sitelerin yapılması yönündedir. Bu sitelerde binlerle ifade edilen sayıda konutlar bulunmaktadır. Ayrıca bu sitelerde ortak alan tanımına girecek park ve oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, büyüklü küçüklü kafeler, açık ve kapalı yüzme havuzları, bisiklet yolları ve daha birçok nokta var. Üstelik bunlar küçük boyutlu da değildir. Bu ortak alanların başına gelebilecek bir tehlikenin boyutları da büyük olacaktır.

634 sayılı kat mülkiyeti yasası gereğince site yöneticileri, site yönetim planında farklı bir hüküm yoksa, ortak alanların da sigorta ettirilmesini sağlamak zorundadır. Kat malikleri de yaptırılacak bu ortak alan sigortasının primlerine katılmak zorundadır. Kat maliklerinin bu prime katılma şekli, arsa payı ile orantılı olacaktır.

Sigorta şirketlerinin ürünler arasında ortak alanlar sigortası da bulunmaktadır. Farklı isimlerle piyasa sundukları bu sigorta paketleri içinde birçok güvence bulunmaktadır. Aslında tek bir poliçe ile birçok riske karşı korunmak pratiklik getirmektedir.

Temel sigortaların genel şartları esas alınarak ortak alan sigorta paketleri hazırlandığı için, bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında bir fark yok gibidir. Bu yüzden ortak alan sigorta paketi alınırken, fazladan alınacak ilave güvenceler olacaksa bunlara gerçekten ihtiyaç olup olmadığı konusunda dikkat edilmelidir. Bir de sigorta bedeli tespit edilirken, primi düşük tutmak amacı ile gereksiz yere güvencesiz kalma tehlikesi yaratılmamalıdır.

Bunun yanında birçok sigorta şirketinin vermekte olduğu asistans hizmetlerinin neler olduğu iyi anlaşılmalıdır. Yeri geldiğinde ücretsiz olarak kullanılacak bu hizmetler site yönetimi için katkı sağlayacaktır.

Ortak alan sigortaları sitede güvenli bir yaşam alanı oluşturmak ve site yönetiminin sorumluluklarını düşürmek açısından çağdaş bir uygulamadır.

 

Neden Ortak Alan Sigortası?

Site ve apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklüyor.

634 nolu Kat mülkiyet Kanunu ile konut, iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve tüm genel ortak yaşam merkezleri için zorunlu tutuldu. 

Kat Mülkiyet kanunun 20/b, 21, 35/c ve 53’üncü maddelerinde sigorta yapılmasının amacı, ortak alan tespiti, kat sakinlerinin payına düşen prim miktarı, yönetimin sigortayı yaptırma zorunluluğu ve yönetim görevleri arasında Ortak Alanlar sigortasının önemine ilişkin konular belirtildi.

Kat Mülkiyet Kanunu ile kapsamı ve teminatları belirlenen Ortak Alanlar Sigortası’nın sorumluluğu kanunlarla yönetime verilmiştir. Herhangi bir hasar durumunda, tüm sorumluluk yönetime aittir ve hasar tazminatını karşılamak yönetimin sorumluluğundadır.

a. Kapsamı 

Modern yaşam kentlerinin bir getirisi olan apartman ve site tipi yaşam alanlarının farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek tek sigorta olan Ortak Alanlar Sigortası ile sigorta konusu olan betonerme apartman yada sitelerin ortak kullanılan alanlarında meydana gelebilecek maddi zararlar, üçüncü şahıslara gelebilecek maddi yada bedeni zararlar ve bu alanların hizmetinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan işçilere karşı İşveren Sorumluluğu teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile Yangın Teminatı' nın yanı sıra isteğe bağlı ek teminatlar da verilebilmektedir. Asistans Yardım Hizmetleri de Ortak alanlar poliçesine dahil edilmiştir.

b. Teminatları

Ortak Alanlar Sigortası yaptırılırken otomatik teminatlar olan yangın, yıldırım, infilak gibi teminatların yanı sıra dahili su, fırtına, duman, kara taşıtları, hava taşıtları, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, yakıt sızması, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, terör, enkaz kaldırma masrafları, komşuluk mali sorumluluk, geçici barınma giderleri, yeni yatırımlar teminatı, enflasyon koruma klozu, eksik sigorta klozu, izolasyon hasarları, cam kırılması ek teminatlar olarak poliçeye eklenebilmektedir.

 

Ortak Alan Sigorta Kapsamı?

Site, apartman, plaza ve İş Merkezinize yaptıracak olacağınız "Ortak Alan Sigortası" aşağıda ki riskleri kapsamaktadır.

 • Yangın
 • Sel - su baskını
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • ​Cam kırılması
 • Deprem, Yanardağ püskürmesi
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Yangın - infilak mali sorumluluk
 • Elektrik hasarları
 • Yakıt sızması
 • Makine kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • İşveren Mali Mesuliyet
 • 3.Şahıs Mali Sorumluluk