Profesyonel Apartman Site Yöneticiliği

Neden binada ikamet etmeyen bir kurumsal firmayı Yönetici olarak seçmelisiniz ?

B

inalarda genellikle; emekli, vakit problemi olmayan veya zorunlu olarak seçilen kişilerin Yöneticilik yapmaları yaygın olarak görünmektedir. Ancak bu durumda bina sakinlerin zaman ve para israfı yaşandığı bilinmektedir.

Yöneticilik; Yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin Yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel Yöneticilik, insanların yaşam alanlarını mutlu ve huzurlu kılmak. Yapılan işlemler ile ilgili her zaman adil, şeffaf, hesap verebilir ilkeleri öncelik olarak yerine getirilmektedir.

Profesyonel Yönetim lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir.

Başlıca sorumluluklarımız;

İdari İşlerin takibi,

 • Genel Kurul toplantılarının organize edilmesi,
 • Genel kurur kararlarının tebliğ edilmesi,
 • Bina görevlisinin SGK işlemleri ve aylık tahakkuklarının takibinin yürütülmesi,
 • Bina görevlisinin günlük ve aylık çalışma planları hazırlanması,
 • Aidatların banka yolu ile tahsil edilmesi,
 • Harcamaların tasarruf esaslı ve özen yükümlülüğüne uygun olarak gerçekleştirilmesi,,
 • Tüm gelir ve gider kayıtlarının belgesi olarak yapılması,
 • Denetim kuruluna 3 ayda bir mutlak ve talep ettikleri her zaman şeffaf ve belgeli bilgilendirme,

Mali İşlerin takibi,

Bakım Onarım takibi,

 • Apartmandaki acil durumlarda (Logar taşması, Elektrik arızası vb.) sürekli hizmet,
 • Asansör, Kazan vb. rutin ve sürekli bakım isteyen cihaz ve makinaların bakım ve çalışma güvenliğinin takibi,
 • Binada bulunan ışıklandırma, genel gider ve merkezi kalorifer sistemlerinde oluşacak arızalara ivedilikle müdahalede bulunulması,
 • Genel kurur kararı gerektiren veya talep edilen her türlü değişiklikte sadece çalışılan firmalar değil genel piyasadan da teklif toplanması ve en iyi kalite, en uygun fiyat dengesi esasında gündeme sunulması,
 • Apartman vekili olarak bir avukat ile anlaşma yapılması,
 • İki ay üst üste gecikme olması durumunda borçluların bir kez ihtar edilerek yazılı ve geçerli bir mazeret bildirmedikleri müddetçe ihtarda verilecek süre sonunda borcun icra takibi işlemlerine başlanması,
 • Binanın diğer hukuki işlem ve davaların takibi ve diğer hukuki kurumlarla iletişim sağlanması,

Hukuki İşlerin takibi,