Akademi

Geri Dön
Pdf İndir Doc İndir

PERSONEL İBRANAME

NEDİR?

İbraname, işçi işveren ilişkilerinde işçinin işverenden olan tüm alacağını aldığını ve onu geçmişe dönük olarak ibra ettiğini gösteren bir belgedir. İbraname 4857 sayılı İş Kanunu ve (ESKİ) 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmediğinden bu konuda, Yargıtay, ibranamelerin geçerliliği konusunda çeşitli ilke kararları almıştı ama 01.07.2012 günü yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ise ibraname ile ilgili hükümler getirmiştir.

 

Yeni Borçlar Kanunu ve  İbraname’nin Geçerlilik Şartları

İbraname, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiş olup, 420. maddesinde işçi işveren ilişkisiyle sınırlı olarak ibraname sözleşmesine yer verilmiştir.

Yeni Borçlar Kanunu’nda yer verilen düzenleme uyarınca, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin;

  • Yazılı olması
  • İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
  • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
  • ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığı ile yapılması

şarttır.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüz olup, Banka aracılığıyla ödeme ve akabinde ibra imzalanmışsa ödeme miktarı kadar kısmı makbuz sayılacak, ibraname yine geçersiz sayılacaktır.

 

ÖDEME MUTLAKA BANKA İLE OLMALI

Görüldüğü üzere işveren sizi altında imzanız olan ibranameyi işten çıkmanızdan bir ay sonraki tarihte almalıydı ve ödemenizi de banka aracılığı ile yapmalıydı. Şimdi bunları yapmadığı için ibranameniz geçersiz. Size tavsiyem işverene noterden ödeme yapması için önce ihtarname gönderin, ihtarnamede verdiğiniz süre içinde ödemezse de iş mahkemesinde alacak davası açın. Paranızı hem de faizi ile alırsınız.