Akademi

Geri Dön
Pdf İndir Doc İndir

YÖNETİM FAALİYET RAPORU

……….. ……….. ……………. YÖNETİCİLİĞİ
 

KONU: 201.. Yılı Faaliyet Raporu 

……. ………. …………. KAT MALİKLERİ / SAKİNLERİNE
 

… / … / 201.. tarihinden itibaren yürütmekte olduğumuz  ……… Yönetim Kurulu görevini tamamlayarak yeni bir ekibe bırakmak üzere karar almış bulunmaktayız. Bu maksatla;  …. Yönetim Planı gereğince … / … / 201.. tarihinde yapılacak Kat Malikleri Genel Kurulunda görüşülmek üzere Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince hazırlanan ………. …………….. ……… Yönetimi 201.. Yılı Faaliyet Raporu aşağıda sunulmuştur.
 

A. İDARİ KONULAR

 1. Jeneratör devreye alınmış, bakım sözleşmesi yapılarak her ay düzenli olarak bakımı ve yakıt ikmali yaptırılmış ve yıl boyunca sitemizde elektrik kesintisi olmasına mahal verilmemiştir.
 2. Hidroforların altı aylık düzenli bakımları yaptırılmıştır.
 3. Otopark çizgileri çizdirilmiş, kapalı garajda mevcut tüm aydınlatma algılayıcıları yenileriyle değiştirilerek sistemin sürekli arıza yapmasının önüne geçilmiştir.
 4. Güvenlik firması değiştirilmiş ve hizmetteki aksaklıkların giderilmesine gayret edilmiştir.
 5. Muhasebe firması değiştirilmiştir.
 6. Site avukatı olarak ……… …………..’a vekâlet verilmiştir. Alacaklarımız düzenli olarak toplanmıştır.
 7. Bahçıvan istihdamı yapılmış, çalışanların iş akitleri düzenlenmiş, iş talimatları tebliğ edilmiş, izin defteri uygulamasına geçilmiştir. çalışanların maaş ve primleri gününde ödenmiştir. Kıdem tazminatı fonu oluşturulmuş ve bir yıllık kıdem tazminatları vadeli hesaba yatırılmıştır.
 8. Asansörlerin bakımları düzenli olarak yapılmış, alarmları faal hale getirilmiş, lambalarına trafo takılmış,
 9. Bisiklet park düzenekleri yaptırılmış, böylece bisikletlerin kat aralarında ve blok girişlerinde oluşturdukları çirkin görüntü ortadan kaldırılmıştır. 
 10. Belediyeden yedi adet bank temin edilmiştir.
 11. Tüm yıl boyunca, temizlik, küçük onarım vb. faaliyetler elden geldiğince düzenli olarak yürütülmeye gayret edilmiştir. 
 12. Yıl içerisinde bir kez olağanüstü genel kurul ve site bahçesinde canlı müzik eşliğinde tanışma toplantısı düzenlenmiştir.


Sayın …… Sakinleri ve Kat Malikleri, sizlerden aldığımız yetki ve desteğinizle alt yapı eksikliklerini gidermek, daha az aksayan ve daha kurumsal bir sistem kurmak için bizden önceki yönetimin yaptıklarının üzerine bir şeyler koymak amacıyla bir yıl önce çıktığımız yolda kayda değer bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Takdir sizlerindir. Yapamadığımız işler veya aksaklıklar için hoş görünüze, her hangi bir sakinimizi üzmüş isek affınıza sığınıyoruz. 

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmı sitemiz gelirlerince yapılırken, bir kısım işler de yapılan görüşmeler neticesinde yüklenici firmaya yaptırılmış bulunmaktadır. Emeği ve katkısı geçen herkese teşekkür ederiz.

 

B. MALİ KONULAR

201.. Yılı Gelir-Gider Tablosu ile alacak ve borçlarımız Ek ’te sunulmuştur.

 

C. öNERİLER

 1. Blok girişlerine ve giriş hollerine dekoratif çiçeklikler yaptırılması,
 2. Yangın söndürme sisteminin bakımının yaptırılması hususlarının 2011 yılı İşletme Planına alınması Kat Malikleri Kurulunun tensiplerine maruzdur.
   

201… yılının kat maliklerimiz ve site sakinlerimiz için sağlık, sıhhat ve başarı dolu bir yıl olması dileğiyle ve saygıyla bilgilerinize sunulur.