ÖZEL GÜVENLİK FİRMA SÖZLEŞMESİ

Toplu Konutlarda Güvenlik Hizmetleri,

5188 Sayılı özel Güvenlik Kanunu esalarına göre yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar”ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site yönetimi, Apartman yönetimi veya bina yönetimi kararıyla yönetici tarafından valiliğe müracaat edilerek “özel güvenlik izin belgesi” alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması ile sözleşme yapılır.

Site, apartman ve konutlarda özel güvenlik hizmetleri; konut maliklerinin istekleri de dikkate alınarak gerekli elektronik ve fiziki güvenlik önlemlerini alınması için profesyonel firmalar aracılığı ile sağlanmaktadır.

İnsanların toplu yaşam alanlarını seçmelerinin en temel nedenlerinden biri de ailelerinin, canlarının, mallarının korunma gereksinimidir. Güvenlik isteği, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Güvenliğiniz için gerekli bütün önlemleri alacak olan Güvenlik biriminin başlıca görevleri:

  • üyeler tarafından istenmeyen pazarlamacı, seyyar satıcı ve dilencilerin siteye girmesine engel olmak,
  • Sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak; can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak en küçük bir unsuru bile bertaraf etmek,
  • Güvenlik kameraları sistemin sürekli çalışmasını sağlamak,
  • Şüpheli şahısların veya araçların siteye girmesine engel olmak,
  • Her türlü adli olayda kolluk kuvvetleriyle koordine kurmak,
  • Yapılacak teknik çalışmalarda asansör ve diğer ortak alanların güvenliğini sağlamak,
  • Güvenlik görüntü kayıtlarını tutmak, saklamak, arşivlemek.
Örnek Sözleşme menti