Sizleri dinleyen bir ekip,

Yaşam alanlarınızı mutlu ve huzurlu kılmak. Hizmetlerini Şeffaf ve Adil şekilde sunan bir apartman, site yönetim ekibidir,

Binanız için ihtiyaç olan herşey ...

Kolay Yönetim

Apartmanınızın yöneticilik soumluluğu alınarak, yasal tüm hizmetlerin eksiksiz olarak temin edilmesi,

Daha fazla

Apartman & Site Temizliği

Ortak alan temizlik ihtiyacının kaliteli ekipmanlar ve deneyimli personel tarafından hizmet verilmesi,

Daha fazla

Apartman & Site Görevlisi

Çöp toplama, Su servisi, Market servisi vb. hizmetlerin deneyimli personellerimiz tarafından hizmet verilmesi,

Daha fazla

Bakım ve Onarım

Elektrik, Logar tıkanması, Boya tamir işleri, Sıhhi tesisat vb. deneyimli ustalarımız tarafından servis verilmesi,

Daha fazla

Bahçe & Peyzaj Bakımı

Peyzaj alanlarınızın rutin bakım onarımları deneyimli bahçıvan tarafından, geniş makine parkı ile hizmet vermektedir,

Daha fazla

Hukuki İşlemler

Binanızda, icra takibi başta olmak üzere Ortak alanlar ile ilgili hukuki işlemlerin avukat aracılığı ile takip edilmesi,

Son 7 yılda hızla büyüyen ekibimizin karnesi;

Biz ihtiyaçlarınızla ilgilenirken arkanıza yaslanın ve rahatlayın,

90+

Bina Yönetimi

1900+

Mutlu sakin

12+

Ekip üyesi

Sıkça Sorulan Sorular

Sorunuzun cevabını göremiyorsanız, iletişim formumuzdan bize e-posta gönderebilirsiniz,

Apatman ve Site yöneticisi, Kat Mülkiyeni Kanununda belirtildiği üzere, daire sahiplerinin tümünün % 51 çoğunluğu ile seçilmektedir.

Örneğin; 20 daireli bir apartmanda Yönetici 11 daire sahibinin kabul oyu ile seçilebilmektedir.

Tabii ki daire sahipleri bir araya gelerek Yönetim Planında değişiklikler yapabilir. Daire sahiplerini 5/4'ünün oy birliği ile Yönetim Planınında istediğiniz maddeyi değiştirebilirsiniz.

Örneğin; 20 daireli bir apartmanda Yönetim Planını değiştirmek için 17 daire sahibinin kabul oyu ile gerekmektedir.

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında katılım % 51 çoğunluğu sağlandı ise, düz beyaz bir kağıda alacakları karar katılanların imzalaması halinde hukuken geçerli olacaktır.

Apatman ve Site yöneticisi, Kat Mülkiyeni Kanununda belirtildiği üzere, daire sahiplerinin tümünün % 51 çoğunluğu ile seçilmektedir.

Örneğin; 20 daireli bir apartmanda Yönetici 11 daire sahibinin kabul oyu ile seçilebilmektedir.

Herhangi bir karar alınmamış ise aylık aidat miktarının %50'ini ödemeyecektir. Yönetim planında yöneticiye ücret ödenmesi kararlaştırılabilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Örneğin; 20 daireli bir apartmanda Yönetim Planını değiştirmek için 17 daire sahibinin kabul oyu ile gerekmektedir.

Kat malikleri kurulu yöneticiyi her zaman ve devamlı olarak denetleyebilirler. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, bir'den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafina iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördügümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz.

Kat malikleri yönetici atanması konusunda anlaşamazsa bu durumda gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine başvurarak yönetici atanması sağlanabilir. Mahkeme, diğer kat maliklerini dinledikten sonra yönetici atar. Mahkemece atanan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Yönetici ve denetçi toplantıya katılan kat maliklerinin oyçokluğu ile ibra edilmiş ise artık o yönetimden dava yolu ile hesap istenmesi için ancak delil olması şartı gerekmektedir. Ancak eski yönetimi ibra etmeyen kat malikleri, kat malikleri kurulu kararının iptali için dava açabilirler.

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa, ve sözleşmesinde başka bir iş göremeyeceği yazılmış ise Apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın, sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.

Kolay Yönetici, ESSYÖNDER Eskişehir Profesyonel Apartman Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği Kurucu Üyesidir.