Toplu Konutların daha verimli ve kolay yönetilmesini desteklemek için varız.


Toplu konutta Emekli veya sözü geçen kişilerin yöneticilik yapmaları yaygın olarak görünmektedir. Ancak bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında Profesyonel Yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz.

Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik insanların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Kat malikleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Ama üçüncü şahış bir kişi olduğu olduğu zaman herşey daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir.

Yöneticilik yapacak bir kişinin barındırması gereken unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • » Herkese eşit şekilde davranmak ve şeffaf olmak,
  • » Her zaman en kaliteli hizmet en ucuza temin etmek,
  • » Lüks harcamalardan kaçınmak,
  • » Apartman için yapılacak işlerin önceliğini belirlemek (Kat maliklerinin can ve mal güvenliğini sağlayacak unsurlar vb.)
  • » Apartman içi otorite ve düzeni sağlamak,
  • » Kat maliklerinin dilekleri doğrultusunda kararlar almak,
  • » Yaptığı yatırımların kalıcı olmasını sağlamak,

Bunlar sahip olunması geren vasıflardan sadece bazılarıdır.

Profesyonel Yönetim lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir.

HİZMETLERİMİZ